Sug’urta

INFINITY TRADE jamoasi mijoz xoxishiga ko’ra qiymati $500 000 AQSH dollaridan yuqori bo’lgan yuklar va bizning jamoamiz bilan o’zaro shartnoma orqali oolib kelinayotgan yuklarga sug’urta qilinishi mumkin.